Vi som er søgende….

Fortællekoncert med Iben Krogsdal, Thomas Reil og Maria Kynne http://www.krogsdal.dk/pages/foredrag/koncert.php

Electric Sheep

http://electricsheep.dk/

Wisdom of Birds